Kan inte nå servern

Sculptures Selected

Skulpturer av klassiskt och modernt snitt är en av de hetaste trenderna i konstvärlden just nu. Då upplevelsen av den tredimensionella konsten förändras i takt med att betraktaren rör sig i rummet och där ljus, skugga och vinkel påverkar och gör denna konstform så spännande och emellanåt överraskande. Här presenterar vi friskulpturer i brons, trä, gips och glas av några av 1800- och 1900-talens skickliga skulptörer – från klassiskt till modernt.