No connection to server
1205545

Edit Fischerström

(Sweden, 1881-1967)
Edit fischerström, oil on canvas, signed.
Edit fischerström, oil on canvas, signed.
Edit fischerström, oil on canvas, signed.
Edit fischerström, oil on canvas, signed.

Edit Fischerström, oil on canvas, signed.

80 x 100 cm.

Droit de suite: Yes
Location:
Related content

Bildkonstnär och grafiker född i Stockholm 1881. Studerade för Axel Jungstedt och Oscar Björk vid Kungliga Akademien för de fria konsterna 1901-1903. Från 1904 till 1906 undervisade hon i teckning. Under 1900-talets första hälft gjorde hon flera studieresor till Italien, Frankrike och Spanien.

Edit Fischerströms första utställningar ägde rum 1918, på Lunds universitets konstmuseum och Nya Konstgalleriet i Stockholm. Sedan följde flera separatutställningar på Galerie Moderne i Stockholm 1947 och 1949, Malmö Museum 1950, i Skövde 1951 och vid flera tillfällen på Konstnärshuset i Stockholm.

Känd för porträtt, landskap och Stockholmsvyer. Hon har även skurit träsnitt, ofta i färg och med italienska motiv.

Representerad på Moderna Muséet i Stockholm, Göteborgs Konstmuseum, Svenska Statens porträttsamling på Gripsholms slott, Göteborgs Konstmuseum och Kalmar Konstmuseum.

Purchasing info
Contact
Johan Jinnerot
Stockholm
Johan Jinnerot
Specialist Old master paintings
+46 (0)739 400 801

Customer service
Please contact Customer Support for inquiries regarding transport, payment and other questions.

Sweden
Telephone hours: mon - fri 9 am - 5 pm
+46 8-614 08 00

Finland
Telephone hours: mon - fri 9 am - 1 pm
+358-9-668 91 10

Customer Service
Auction closed
If you have a similar object we can help you with an up-to-date valuation. We have the highest final prices in Scandinavia. Contact.
Estimate
8 000 SEK
The auction is closed.